‘EMDR bleek een eye opener. Heel blij met het resultaat!’

Aanbod

Met de volgende klachten en problemen kun je terecht bij FIT psychologie:

 • Depressieve klachten
 • Angst- en paniekklachten
 • Piekerklachten
 • Overspanningsklachten en burnoutklachten
 • Traumagerelateerde klachten, ook bevallingsgerelateerd en misbruikervaringen
 • Slaapproblemen
 • (Onverklaarde) lichamelijke klachten
 • Zingevingsproblemen
 • Zelfbeeldproblemen en assertiviteitsproblemen
 • Onzekerheid en faalangst
 • ADHD (uitsluitend onderzoek)
 • Eetproblemen (van lichte milde ernst; onderzoek en eventueel basisbehandeling)
 • Werkproblemen
 • Vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
 • Sportgerelateerde doelen
 • Vragen op het gebied van sportprestatiebevordering
 • Voor hulp bij revalidatie bij sportblessure
fit psychologie alphen leiden psycholoog emdr trauma

 

Contact

06 19 02 19 11
info@fitpsychologie.nlMaar ook ‘vage’ klachten waarvan je zelf niet precies weet wat ze voorstellen. Dan zoeken we dat samen eerst uit. Voor verslavingsproblemen, psychose, long covid, autisme-en adhd behandeling en ernstige eetproblemen verwijzen we je naar andere praktijken.

Psychologiebehandeling bij stoornissen, onder vergoeding is uitsluitend mogelijk met een verwijzing van de huisarts. We behandelen in de Basis GGZ enkelvoudige (niet-complexe) problematiek op een klachtgerichte manier. Je huisarts of praktijkondersteuner kan hiervoor de eerste indicatie afgeven en de verwijzing doen.

Mental coaching kan plaats vinden zonder verwijzing. Een traject afgestemd op jouw hulpvraag (eventueel sportgerelateerd) stellen we op maat samen, met onze psychologische achtergrond als pré.


Vormen van behandeling en coaching (individueel)

FIT psychologie werkt conform de richtlijnen. Er wordt bij stoornissen een evidence-based therapie ingezet; dat wil zeggen een vorm van therapie waarvan het effect is bewezen uit onderzoek. Het type behandeling is o.a. afhankelijk van het type probleem of klacht. Deze vormen van therapie kunnen we ook heel goed inzetten bij coaching en ter voorkóming van klachten. Alle onderstaande vormen van therapie en begeleiding zijn evidence-based:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Deze vorm van therapie is gebaseerd op de theorie dat negatieve gevoelens en negatief gedrag wordt aangestuurd door negatieve gedachten. De behandeling is dan ook voornamelijk gericht op het leren herkennen en omzetten van deze negatieve gedachten (‘omdenken’).  Het stelt je in staat om positiever en realistischer te denken én je te gedragen op een manier die je gewenst vindt. CGT is bij veel soorten problemen de aanbevolen therapie conform de richtlijnen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (specialisatie: high performance ACT bij topsport)
Dit is een vorm van gedragstherapie. Het aanvaarden van problemen en erbij stil kunnen staan zijn ondermeer doelen van deze therapie. Het helpt je om op een flexibele manier met moeilijkheden om te leren gaan. Investeren in waarden die je belangrijk vindt maakt ook onderdeel uit van de oefeningen. High performers zoals topatleten hebben te maken met hoge druk en worstelen dikwijls met belemmerende gedachten. ACT kan ook dan uitkomst bieden.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Deze vorm van therapie wordt ingezet bij traumatische ervaringen, angst en paniek, maar ook bij zelfbeeldproblemen. Toepassing van EMDR maakt dat negatieve herinneringen worden geneutraliseerd. Je kunt vervolgens  anders naar negatieve ervaringen kijken, hoe vreselijk ze soms ook zijn geweest. Op deze manier word je in staat gesteld ervaringen te kunnen verwerken en op een prettige manier door te kunnen met je leven. Michelle heeft zich verder gespecialiseerd in EMDR bij bevallingsgerelateerd trauma, bij lichamelijke klachten en bij seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag. EMDR kan goed worden ingezet in geval van angst bij sporten of presteren, eventueel in combinatie met imaginatietechnieken.
Kijk voor meer informatie op www.emdr.nl

Imaginaire Rescripting
Deze traumabehandeling richt zich op het verwerken van traumatische ervaringen door gebruik te maken van de verbeeldingskracht van het brein. Een traumatische herinnering wordt samen met de therapeut opgehaald en nare gebeurtenissen uit die herinneringen worden stop gezet of veranderd. Nadat de nare dingen in de herinnering zijn gestopt wordt je bijgestaan om onvervulde behoeften alsnog te vervullen ( bijvoorbeeld: wat kun je alsnog zeggen tegen de dader die jou pijn doet in je herinnering, wat toen niet lukte?). Imaginatietechnieken zijn veelal helpend bij sportcoaching.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
Misschien herken je het volgende: leven op de automatische piloot. Soms te weinig tijd voor alledaagse zaken en jezelf nemen. Onvoldoende aandacht hebben voor je omgeving en je niet bewust zijn van signalen die je lijf en hoofd afgeven. Mindfulnessoefeningen helpen om in het algemeen bewuster door het leven te gaan. Op deze manier kun je beter beoordelen wat je nodig hebt en dus beter voor jezelf zorgen.

Imaginaire Exposure
Deze behandeling wordt ingezet bij posttraumatische stress stoornis en helpt om angsten aan te gaan en te overwinnen die bij deze stoornis spelen, vanwege het trauma. Zo wordt er bijvoorbeeld juist naar beelden van een ambulance gekeken om een angst voor autorijden te behandelen (ontstaan doordat je ooit bij een ernstig auto ongeluk met spoed door een ambulance bent opgehaald; de ambulance kan een trigger zijn gaan vormen voor herbelevingen en deze houden de angst voor autorijden in stand). Zo kun je ervaren dat de spanning stijgt, maar vervolgens ook weer zakt. Je brein leert hiervan dat een ambulance geen angst hoeft op te roepen. Door nog meer andere relevante oefeningen te doen kun je weer zonder angst leren autorijden.

E-health
Digitale therapie via online platforms en programma’s behoort tot de mogelijkheden. Deze vorm van therapie is geschikt voor lichte tot matige klachten. Beeldbellen en chatten met een van onze behandelaars maakt daar onderdeel van uit alsmede een standaard indicatiegesprek bij de start.


Diagnostisch onderzoek

 • ADHD onderzoek. Om ADHD uit te sluiten/vast te stellen.
 • Beknopt persoonlijkheidsonderzoek. Om persoonlijkheidsproblematiek uit te sluiten/vast te stellen.
 • Intelligentie onderzoek. Middels de WAIS-IV kan uitgebreid IQ onderzoek verricht worden, inclusief eventuele rapportage van sterktes/zwaktes.

Consultatie voor performance/mental coaches in sport

Ben je performance coach of mental coach in de begeleiding van sporters? En loop je tegen een casus aan die je graag met een psycholoog zou willen bespreken om wat voor reden dan ook? Of ben je sportpsycholoog en zou je graag eens willen overleggen onder het mom van vierogen principe/second opinion? Aarzel niet en benader Michelle voor een overlegconsult.


Supervisie

Ben je GZ-psycholoog of masterpsycholoog in opleiding? Of ben je als basispsycholoog een eigen praktijk gestart? Het is mogelijk om supervisie te volgen bij Michelle. Informeer naar de mogelijkheden.

Webproof Webdesign Wordpress