Informatie

fit psychologie psycholoog alphen leiden emdr trauma depressie

Privacy en kwaliteit:

Het zogeheten BIG register garandeert dat ingeschreven zorgverleners de wettelijke titel van GZ-psycholoog mogen voeren en voldoen aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld. Michelle Ernst is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG register onder nummer 19914027425 en zij is Europees erkend EMDR therapeut: http://www.emdr.nl/emdr-practitioners-europe/. Robert Ernst is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG register onder nummer 19923712925. De behandelaren van FIT psychologie zijn in het bezit van een wettelijk verplicht goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Een keurmerk waarbij kwaliteit gewaarborgd is. Het kwaliteitsstatuut kun je hier inzien: Kwaliteitsstatuut versie jan 2022 en hier: Kwaliteitsstatuut 3.0 Robert. Vanzelfsprekend worden je gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Je gegevens worden in een persoonlijk en beveiligd dossier vastgelegd en gedurende de wettelijke vastgelegde periode bewaard. Het volledige privacy policy kun je hier inzien: privacy policy.

Beroepsverenigingen en samenwerkingen:

Om o.a. kwaliteit te waarborgen en samenwerkingen te bevorderen is FIT psychologie aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van GZ psychologen (NvGZp), NIP , Vereniging EMDR Nederland (VEN) en Vereniging Sportpsychologie Nederland (VSPN). Hiernaast is FIT psychologie aangesloten bij coöperatie Netwerk Psychologen Alphen aan den Rijn (NPA) en stichting Alphen Op 1 Lijn.

Algemene gegevens:

KVK: 66855055

AGB code FIT psychologie: 94062816

AGB code Michelle Ernst: 94013092

Klachten:

Bij een klacht nodig ik je uit om e.e.a. samen door te nemen. Komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de klachten-en geschillencommissie waarbij FIT psychologie is aangesloten via de NIP: Klachten-en-geschillenreglement-NIP-28112022. Een klacht kan worden ingediend via nip@klachtencompany.nl.

Rechten:

Over je rechten als cliënt kunt u hier meer lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling. De Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) is van toepassing.

Ervaringen:

Ervaringen lezen van ex-clienten? Dat kan op Zorgkaart. De quotes die te lezen zijn op deze website komen hier rechtstreeks vandaan.

Disclaimer:

FIT psychologie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. FIT psychologie kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. FIT psychologie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is dan ook geen vervanging van persoonlijk geneeskundig advies.