‘Ik voel me weer goed en met de handvatten en raad gaat het steeds beter’

Informatie

Privacy en kwaliteit:
Michelle Ernst is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG register onder nummer 19914027425. Robert Ernst is als GZ-psycholoog ingeschreven in het BIG register onder nummer 19923712925. Het BIG register garandeert dat ingeschreven zorgverleners de wettelijke titel van GZ-psycholoog mogen voeren en voldoen aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld.

Michelle is Europees erkend EMDR therapeut: http://www.emdr.nl/emdr-practitioners-europe/.

Michelle is als supervisor/docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De behandelaren van FIT psychologie zijn in het bezit van een wettelijk verplicht goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Een keurmerk waarbij kwaliteit gewaarborgd is. Het kwaliteitsstatuut kun je hier inzien: Kwaliteitsstatuut versie jan 2022 en hier: Kwaliteitsstatuut 3.0 Robert.

Vanzelfsprekend worden je gegevens uiterst vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Je gegevens worden in een persoonlijk en beveiligd dossier vastgelegd en gedurende de wettelijke vastgelegde periode bewaard. Het volledige privacy policy kun je hier inzien: privacy policy. Beeldbellen vindt plaats via een beveiligde verbinding van Therapieland. E-health programma’s worden via Embloom ingezet.

fit psychologie psycholoog alphen leiden emdr trauma depressie

 

Contact

06 19 02 19 11
info@fitpsychologie.nlBeroepsverenigingen en samenwerkingen:
Om o.a. kwaliteit te waarborgen en samenwerkingen te bevorderen is FIT psychologie aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen NIP,  Vereniging EMDR Nederland (VEN) en Vereniging Sportpsychologie Nederland (VSPN). Hiernaast is FIT psychologie aangesloten bij coöperatie Netwerk Psychologen Alphen aan den Rijn (NPA) en stichting Alphen Op 1 Lijn.

Via Oktober supervisie biedt Michelle supervisie aan opleidelingen en psychologen met een eigen praktijk. https://www.oktobersupervisie.nl/supervisoren/#michelle

Algemene gegevens:
Kamer van Koophandel: 66855055
AGB code FIT psychologie: 94062816
AGB code Michelle Ernst: 94013092

Klachten:
Bij een klacht nodig ik je uit om e.e.a. samen door te nemen. Komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de klachten-en geschillencommissie waarbij FIT psychologie is aangesloten via de NIP: Klachten-en-geschillenreglement-NIP-28112022. Een klacht kan worden ingediend via nip@klachtencompany.nl.

Rechten:
Over je rechten als cliënt kun je hier meer lezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling. De Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst is van toepassing.

Ervaringen:
Ervaringen lezen van ex-clienten? Dat kan op Zorgkaart. De quotes die te lezen zijn op deze website komen hier rechtstreeks vandaan.

Disclaimer:
FIT psychologie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. FIT psychologie kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. FIT psychologie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud is dan ook geen vervanging van persoonlijk geneeskundig advies.

Webproof Webdesign Wordpress