Nieuws

Nieuwe samenwerking

Heuglijk nieuws aan het begin van het nieuwe jaar.

Michelle heeft zich als supervisor aangesloten bij Oktober supervisie. Een samenwerkingsverband tussen verschillende supervisoren door heel Nederland. Michelle biedt supervisie aan GZ- en masterpsychologen in opleiding. Maar ook bij complexe casussen in de sportpsychologie en mental coaching in de sport. En tenslotte aan basispsychologen met een eigen praktijk.

Met de collega supervisoren vindt op geregelde basis intervisie plaats en er zijn korte lijntjes met de opleidingsinstellingen. Supervisie kan op de praktijk, online en op locatie plaats vinden. Meer weten? Kijk op www.oktobersupervisie.nl of neem contact op met FIT psychologie.

Michelle Ernst psycholoog trauma Alphen aan den Rijn emdr psychologie

Vergoeding van behandeling in 2024

Met een verwijzing van de huisarts heb je recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Ieder najaar vindt de contracteerperiode plaats waarin zorgaanbieders en verzekeraars met elkaar afspraken proberen te maken. Ook dit jaar ontving FIT psychologie verschillende contractaanbiedingen van zorgverzekeraars. Goed om te weten: hierop hebben we geen inspraak en er is geen onderhandelingsruimte. Kortom: besluiten we te ondertekenen, of niet? Ieder jaar opnieuw maken we daarin keuzes. De kwaliteit van zorg staat bij FIT psychologie altijd voorop! Niet altijd kunnen we de kwaliteit bieden zoals we die voor ogen hebben binnen de contracten. Want naast tariefafspraken staan er vaak ook afspraken in die invloed hebben op de vormgeving van onze behandelingen. Het heeft er toe geleid dat we met de meeste verzekeraars geen contracten hebben afgesloten.

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met ASR en Zorg & Zekerheid.

Of er sprake is van een contract met jouw verzekeraar heeft invloed op de hoogte van de vergoeding. Het is verder afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Denk je in 2024 geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben? Ga dan goed na welke polis het beste past en stap eventueel over van polis/verzekeraar in de overstapmaand december.

Zonder verwijzing ben je overigens ook van harte welkom bij FIT psychologie. En kun je ervoor kiezen om een potje te sparen van waaruit je de sessies bekostigt.

Wil je meer weten over ongecontracteerde zorg? Ga dan naar https://contractvrijepsycholoog.nl

psycholoog Leiden Alphen Michelle Robet Ernst vergoeding

Vergoedingen psychologische zorg in 2023

Volg je momenteel een behandeling of verwacht je deze nodig te hebben in 2023? Dan is onderstaande informatie een must-read.

Indien je bent verwezen voor psychologische hulp i.v.m. een (vermoeden van) een stoornis wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is in principe niet nodig. Het is o.a. van je type polis afhankelijk welk percentage er vergoed wordt. Maar ook maakt het uit of er een contract is afgesloten tussen de psycholoog en zorgverzekeraar.

In geval van een contract met de zorgverzekeraar zijn er tariefafspraken gemaakt. De behandeling wordt volledig vergoed tegen het gecontracteerde tarief. FIT psychologie heeft in 2023 contracten afgesloten met Zorg en Zekerheid, ASR en Ditzo.

De tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA) worden in rekening gebracht indien er geen contract is afgesloten. De factuur wordt naar de cliënt gestuurd en kan zelf worden ingediend. In geval van een zogeheten naturapolis wordt meestal niet 100 procent vergoed. In geval van een restitutiepolis wordt 100 procent vergoed. Let echter wel op de ‘kleine lettertjes’ in de polisvoorwaarden. Sommige verzekeraars maken uitzonderingen voor wijkverpleging en psychologische zorg (dan wordt niet 100 procent vergoed). Verder wordt soms vooraf toestemming vereist door de zorgverzekeraar; inhoudelijke informatie zoals diagnose en verwijsbrief moeten dan ingestuurd worden. In dit overzicht kun je goed zien welke verzekeraars en polissen welk percentage vergoeden: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Houdt altijd rekening met een wettelijk eigen risico (EUR385) dat de verzekeraar in rekening zal brengen.

Verwacht je in 2023 psychologische behandeling nodig te hebben? Maak eventueel van de mogelijkheid gebruik om in de maand december over te stappen van polis of verzekeraar als je denkt dat dit gunstig kan zijn. Op de sites van de verzekeraars kun je vinden welke vergoedingen gelden bij psychologische zorg.

FIT psychologie psycholoog Alphen Leiden Ernst

FIT psychologie bestaat 5 jaar

Hoera! Het is dit jaar alweer 5 jaar geleden dat FIT psychologie van start ging! Michelle opende 1 februari 2017 de deuren van locaties Alphen aan den Rijn en Leiden. Het idee was (en is) om laagdrempelige en professionele evidence-based Basis GGZ te bieden voor volwassenen die mentaal vastlopen. Het is ontzettend mooi om te zien, dat deze aanpak velen aanspreekt en we zoveel cliënten weer mentaal fitter de deur uit hebben zien mogen gaan! Een jaar na de opening heeft Robert zich 1 dag in de week aangesloten bij FIT psychologie Alphen zodat we nog meer cliënten kunnen bedienen. Verder blijven we ons ieder jaar ontwikkelen. In de afgelopen jaren vooral op het gebied van traumabehandeling (EMDR), sportpsychologie, diagnostiek, schematherapie en e-health. En we zijn nog lang niet uitgeleerd! Wij danken cliënten en collega’s/verwijzers voor het vertrouwen.

FIT psychologie op bezoek bij Rotary Alphen aan den Rijn / Woubrugge

Op 20 oktober sloot Robert aan bij de wekelijkse meeting van Rotary Alphen/Woubrugge om te praten over psychische gezondheid in corona-tijd. De uitnodiging kwam n.a.v. het artikel van Michelle in het Alphens Nieuwsblad (link: https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/236216/-wees-een-beetje-lief-voor-jezelf ) Het werd een interactieve avond, waarbij de Rotary-leden druk meedachten en -discussieerden over maatschappelijke en persoonlijke thema’s rondom psychisch welzijn in corona-tijd. Bedankt voor de uitnodiging en de zeer geslaagde avond!