Nieuws

FIT psychologie psycholoog Alphen Leiden Ernst

FIT psychologie bestaat 5 jaar

Hoera! Het is dit jaar alweer 5 jaar geleden dat FIT psychologie van start ging! Michelle opende 1 februari 2017 de deuren van locaties Alphen aan den Rijn en Leiden. Het idee was (en is) om laagdrempelige en professionele evidence-based Basis GGZ te bieden voor volwassenen die mentaal vastlopen. Het is ontzettend mooi om te zien, dat deze aanpak velen aanspreekt en we zoveel cliënten weer mentaal fitter de deur uit hebben zien mogen gaan! Een jaar na de opening heeft Robert zich 1 dag in de week aangesloten bij FIT psychologie Alphen zodat we nog meer cliënten kunnen bedienen. Verder blijven we ons ieder jaar ontwikkelen. In de afgelopen jaren vooral op het gebied van traumabehandeling (EMDR), sportpsychologie, diagnostiek, schematherapie en e-health. En we zijn nog lang niet uitgeleerd! Wij danken cliënten en collega’s/verwijzers voor het vertrouwen.

FIT psychologie op bezoek bij Rotary Alphen aan den Rijn / Woubrugge

Op 20 oktober sloot Robert aan bij de wekelijkse meeting van Rotary Alphen/Woubrugge om te praten over psychische gezondheid in corona-tijd. De uitnodiging kwam n.a.v. het artikel van Michelle in het Alphens Nieuwsblad (link: https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/236216/-wees-een-beetje-lief-voor-jezelf ) Het werd een interactieve avond, waarbij de Rotary-leden druk meedachten en -discussieerden over maatschappelijke en persoonlijke thema’s rondom psychisch welzijn in corona-tijd. Bedankt voor de uitnodiging en de zeer geslaagde avond!

Wijziging bekostigingsstelsel per 2022

Per januari 2022 zal een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking treden in de ggz.

Behandeling in de ggz wordt (onder voorwaarden) ondergebracht en vergoed in de basisverzekering. Dat is ook in 2022 nog steeds het geval. De grootste verandering houdt in, dat per 1 januari 2022 gefactureerd zal moeten worden per sessie (en niet meer na afloop van een totaaltraject zoals nu het geval is). Dossiers van lopende behandelingen dienen per 31-12-2021 afgesloten te worden door ons. Het aantal minuten dat reeds besteed is aan behandeling wordt dan in rekening gebracht. Uw verzekeraar brengt dan ook eigen risico in rekening. Loopt een behandeling door in 2022, dan zal uw dossier op 1 januari heropend worden binnen het nieuwe systeem. De sessies zullen dan per keer worden afgerekend en gedeclareerd. De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en worden spoedig volledig bekend gemaakt. De meest voorkomende tarieven zullen waarschijnlijk de volgende zijn:

Behandeling 60 minuten (incl. administratietijd): € 143,71
Diagnostiek 120 minuten (incl. administratietijd): € 351,55

Contracten
Verder is van invloed of FIT psychologie een contract afsluit met uw verzekeraar in 2022. Indien er sprake is van een contract verzorgen wij de declaraties voor u. Met de volgende verzekeraars zullen wij contracten afsluiten:

Zorg en Zekerheid
DSW
Caresq, Aevitae
ASR, Ditzo
ENO, Salland
ONVZ, VVAA, PNOZorg, Jaaah
Voor de koepels Zilveren Kruis en CZ is dit nu nog onbekend.

De reden, dat wij niet met alle verzekeraars contracten aangaan is dat de voorwaarden soms dusdanig ongunstig zijn dat ze de kwaliteit van zorg niet ten goede komen. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden. De tarieven die wij als psychologen uitgekeerd krijgen liggen lager dan de tarieven zoals opgesteld door de NZA. Soms zo laag, dat het niet meer rendabel is om te behandelen onder contract. In het geval van een contract zal FIT psychologie de declaratie voor u verzorgen. Als er geen sprake (meer) is van een contract in 2022, dan zal FIT psychologie bovengenoemde kosten in rekening brengen bij u, waarna u zelf kunt declareren. Ga altijd zelf na welk percentage u vergoed krijgt. Dit hangt van het type polis af dat u heeft afgesloten, maar bij wet is vastgelegd dat dit minimaal 75% moet zijn.

Tip: in december kan worden overgestapt van verzekeraar en/of polis. Wij raden u aan om u hierin te verdiepen; mogelijk is dit de moeite waard.

E-health

Per juni 2020 breidt FIT psychologie het behandelaanbod uit met e-health.
Volledig online en op afstand doorlopen van behandeling van lichte tot matige klachten. Met Michelle Ernst als behandelaar op de achtergrond en de mogelijkheden van chatten en beeldbellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van veilige platforms en programma’s van Embloom en Therapieland volgens bewezen effectieve methodes (cognitieve gedragstherapie, act, mindfulness). Tevens bestaan er mogelijkheden tot blended behandeling: een combinatie van gesprekken met e-health.


De start bestaat altijd uit een persoonlijk (beeldbel)gesprek waarin een indicatie wordt gesteld. Vervolgens werk je aan gestelde doelen op door jou gewenste tijden. Ervaar je lichte tot matige klachten van depressie, slaapproblemen, angst of paniek, zinloosheid, zelfbeeldproblemen, sociale angst, piekeren, somatoforme klachten? Informeer naar de mogelijkheden van digitale therapie bij FIT psychologie of overleg met je huisarts/poh ggz.
De behandeling valt onder vergoede zorg mits er een verwijsbrief is naar Basis Ggz. Er is geen tot weinig wachttijd.
Al meer weten? Kijk voor een indruk van het overzicht aan Therapieland behandelingen op https://therapieland.nl/programmas.

Coronamaatregelen op de praktijk – update per 17 februari 2022

Therapie kan plaatsvinden bij ons op de praktijk. Bij je bezoek aan de praktijk vragen we jouw dringende aandacht voor de onderstaande maatregelen.

Beantwoord je 1 of meer van de onderstaande vragen met JA, dan kan de afspraak niet op de praktijk plaats vinden. We zullen de afspraak omzetten in een telefonisch (beeldbel)consult. Ook wij blijven thuis indien nodig.

Gezondheidschecklist:

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk-en of smaakverlies, en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  6. Ben je in quarantaine omdat je korter dan 10 dagen geleden uit een land of regio met code oranje of rood bent teruggekomen?

De behandelingen vinden in principe plaats op de praktijk. Indien face-to-face contact onverhoopt niet mogelijk is t.g.v. de coronamaatregelen zullen afspraken niet zondermeer afgezegd (kunnen) worden. Afspraken zullen omgezet worden in (beeld)bel afspraken, tenzij de gezondheid dit niet toelaat uiteraard. We willen hiermee voorkomen dat therapie vertraging oploopt en dat wachttijden verder oplopen.

Bij je bezoek aan de praktijk hanteren we de volgende (hygiëne)maatregelen:

-Volg de instructies op zoals aangegeven in het pand en van alle medewerkers.

-Desinfecteer of was de handen bij binnenkomst.

-Hoesten of niezen in de elleboog.

-We houden 1,5 meter afstand.

-Tussen afspraken door maken de behandelaren contactpunten schoon en er wordt zoveel mogelijk geventileerd.

Bij voorbaat dank voor je medewerking.