Auteur: Fitpsychologie

Maak het warm!

Michelle en Robert.

P.s. kijk op de startpagina voor een overzicht van afwezigheid tijdens de feestdagen.

psycholoog Leiden Alphen Michelle Robet Ernst vergoeding

Vergoedingen psychologische zorg in 2023

Volg je momenteel een behandeling of verwacht je deze nodig te hebben in 2023? Dan is onderstaande informatie een must-read.

Indien je bent verwezen voor psychologische hulp i.v.m. een (vermoeden van) een stoornis wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is in principe niet nodig. Het is o.a. van je type polis afhankelijk welk percentage er vergoed wordt. Maar ook maakt het uit of er een contract is afgesloten tussen de psycholoog en zorgverzekeraar.

In geval van een contract met de zorgverzekeraar zijn er tariefafspraken gemaakt. De behandeling wordt volledig vergoed tegen het gecontracteerde tarief. FIT psychologie heeft in 2023 contracten afgesloten met Zorg en Zekerheid, ASR en Ditzo.

De tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA) worden in rekening gebracht indien er geen contract is afgesloten. De factuur wordt naar de cliënt gestuurd en kan zelf worden ingediend. In geval van een zogeheten naturapolis wordt meestal niet 100 procent vergoed. In geval van een restitutiepolis wordt 100 procent vergoed. Let echter wel op de ‘kleine lettertjes’ in de polisvoorwaarden. Sommige verzekeraars maken uitzonderingen voor wijkverpleging en psychologische zorg (dan wordt niet 100 procent vergoed). Verder wordt soms vooraf toestemming vereist door de zorgverzekeraar; inhoudelijke informatie zoals diagnose en verwijsbrief moeten dan ingestuurd worden. In dit overzicht kun je goed zien welke verzekeraars en polissen welk percentage vergoeden: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Houdt altijd rekening met een wettelijk eigen risico (EUR385) dat de verzekeraar in rekening zal brengen.

Verwacht je in 2023 psychologische behandeling nodig te hebben? Maak eventueel van de mogelijkheid gebruik om in de maand december over te stappen van polis of verzekeraar als je denkt dat dit gunstig kan zijn. Op de sites van de verzekeraars kun je vinden welke vergoedingen gelden bij psychologische zorg.

FIT psychologie psycholoog Alphen Leiden Ernst

FIT psychologie bestaat 5 jaar

Hoera! Het is dit jaar alweer 5 jaar geleden dat FIT psychologie van start ging! Michelle opende 1 februari 2017 de deuren van locaties Alphen aan den Rijn en Leiden. Het idee was (en is) om laagdrempelige en professionele evidence-based Basis GGZ te bieden voor volwassenen die mentaal vastlopen. Het is ontzettend mooi om te zien, dat deze aanpak velen aanspreekt en we zoveel cliënten weer mentaal fitter de deur uit hebben zien mogen gaan! Een jaar na de opening heeft Robert zich 1 dag in de week aangesloten bij FIT psychologie Alphen zodat we nog meer cliënten kunnen bedienen. Verder blijven we ons ieder jaar ontwikkelen. In de afgelopen jaren vooral op het gebied van traumabehandeling (EMDR), sportpsychologie, diagnostiek, schematherapie en e-health. En we zijn nog lang niet uitgeleerd! Wij danken cliënten en collega’s/verwijzers voor het vertrouwen.

FIT psychologie op bezoek bij Rotary Alphen aan den Rijn / Woubrugge

Op 20 oktober sloot Robert aan bij de wekelijkse meeting van Rotary Alphen/Woubrugge om te praten over psychische gezondheid in corona-tijd. De uitnodiging kwam n.a.v. het artikel van Michelle in het Alphens Nieuwsblad (link: https://www.rodi.nl/regio/alphenaandenrijn/236216/-wees-een-beetje-lief-voor-jezelf ) Het werd een interactieve avond, waarbij de Rotary-leden druk meedachten en -discussieerden over maatschappelijke en persoonlijke thema’s rondom psychisch welzijn in corona-tijd. Bedankt voor de uitnodiging en de zeer geslaagde avond!

Wijziging bekostigingsstelsel per 2022

Per januari 2022 zal een nieuw bekostigings-en vergoedingensysteem in werking treden in de ggz.

Behandeling in de ggz wordt (onder voorwaarden) ondergebracht en vergoed in de basisverzekering. Dat is ook in 2022 nog steeds het geval. De grootste verandering houdt in, dat per 1 januari 2022 gefactureerd zal moeten worden per sessie (en niet meer na afloop van een totaaltraject zoals nu het geval is). Dossiers van lopende behandelingen dienen per 31-12-2021 afgesloten te worden door ons. Het aantal minuten dat reeds besteed is aan behandeling wordt dan in rekening gebracht. Uw verzekeraar brengt dan ook eigen risico in rekening. Loopt een behandeling door in 2022, dan zal uw dossier op 1 januari heropend worden binnen het nieuwe systeem. De sessies zullen dan per keer worden afgerekend en gedeclareerd. De bijbehorende tarieven zijn door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaald en worden spoedig volledig bekend gemaakt. De meest voorkomende tarieven zullen waarschijnlijk de volgende zijn:

Behandeling 60 minuten (incl. administratietijd): € 143,71
Diagnostiek 120 minuten (incl. administratietijd): € 351,55

Contracten
Verder is van invloed of FIT psychologie een contract afsluit met uw verzekeraar in 2022. Indien er sprake is van een contract verzorgen wij de declaraties voor u. Met de volgende verzekeraars zullen wij contracten afsluiten:

Zorg en Zekerheid
DSW
Caresq, Aevitae
ASR, Ditzo
ENO, Salland
ONVZ, VVAA, PNOZorg, Jaaah
Voor de koepels Zilveren Kruis en CZ is dit nu nog onbekend.

De reden, dat wij niet met alle verzekeraars contracten aangaan is dat de voorwaarden soms dusdanig ongunstig zijn dat ze de kwaliteit van zorg niet ten goede komen. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden. De tarieven die wij als psychologen uitgekeerd krijgen liggen lager dan de tarieven zoals opgesteld door de NZA. Soms zo laag, dat het niet meer rendabel is om te behandelen onder contract. In het geval van een contract zal FIT psychologie de declaratie voor u verzorgen. Als er geen sprake (meer) is van een contract in 2022, dan zal FIT psychologie bovengenoemde kosten in rekening brengen bij u, waarna u zelf kunt declareren. Ga altijd zelf na welk percentage u vergoed krijgt. Dit hangt van het type polis af dat u heeft afgesloten, maar bij wet is vastgelegd dat dit minimaal 75% moet zijn.

Tip: in december kan worden overgestapt van verzekeraar en/of polis. Wij raden u aan om u hierin te verdiepen; mogelijk is dit de moeite waard.