Corona virus

Hoe gaan we bij FIT psychologie om met het Corona virus? Update: 12-3-2020.

FIT psychologie en diens behandelaren volgen de richtlijnen van het RIVM. De berichtgeving hieromtrent houden we nauwlettend in de gaten en we passen ons beleid aan indien nodig. Belangrijk zijn op dit moment o.a. de volgende zaken:

-regelmatig de handen wassen

-hoesten en niezen in de elleboog

-gebruik van papieren zakdoekjes

-geen handen schudden

-blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of verhoging, verkoudheidsklachten of verhoging, wanneer je contact hebt gehad met een patient met het Coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patienten zijn met het virus.

We willen je dringend verzoeken bovenstaande zaken in acht te nemen. Neem contact op met je behandelaar als je denkt niet te kunnen komen op je afspraak. Dus ook bij lichte klachten. Ook als je twijfelt of je kan óf wil komen. De afspraak kan dan omgezet worden in een telefonisch consult zonder kosten van no-show. Indien je behandelaar thuis moet blijven zal deze contact met je opnemen. Zo nemen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. We vragen om je begrip.

Webproof Webdesign Wordpress