Vergoeding van behandeling in 2024

Met een verwijzing van de huisarts heb je recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Ieder najaar vindt de contracteerperiode plaats waarin zorgaanbieders en verzekeraars met elkaar afspraken proberen te maken. Ook dit jaar ontving FIT psychologie verschillende contractaanbiedingen van zorgverzekeraars. Goed om te weten: hierop hebben we geen inspraak en er is geen onderhandelingsruimte. Kortom: besluiten we te ondertekenen, of niet? Ieder jaar opnieuw maken we daarin keuzes. De kwaliteit van zorg staat bij FIT psychologie altijd voorop! Niet altijd kunnen we de kwaliteit bieden zoals we die voor ogen hebben binnen de contracten. Want naast tariefafspraken staan er vaak ook afspraken in die invloed hebben op de vormgeving van onze behandelingen. Het heeft er toe geleid dat we met de meeste verzekeraars geen contracten hebben afgesloten.

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met ASR en Zorg & Zekerheid.

Of er sprake is van een contract met jouw verzekeraar heeft invloed op de hoogte van de vergoeding. Het is verder afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Denk je in 2024 geestelijke gezondheidszorg nodig te hebben? Ga dan goed na welke polis het beste past en stap eventueel over van polis/verzekeraar in de overstapmaand december.

Zonder verwijzing ben je overigens ook van harte welkom bij FIT psychologie. En kun je ervoor kiezen om een potje te sparen van waaruit je de sessies bekostigt.

Wil je meer weten over ongecontracteerde zorg? Ga dan naar https://contractvrijepsycholoog.nl

Webproof Webdesign Wordpress