Vergoedingen psychologische zorg in 2023

Volg je momenteel een behandeling of verwacht je deze nodig te hebben in 2023? Dan is onderstaande informatie een must-read.

Indien je bent verwezen voor psychologische hulp i.v.m. een (vermoeden van) een stoornis wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is in principe niet nodig. Het is o.a. van je type polis afhankelijk welk percentage er vergoed wordt. Maar ook maakt het uit of er een contract is afgesloten tussen de psycholoog en zorgverzekeraar.

In geval van een contract met de zorgverzekeraar zijn er tariefafspraken gemaakt. De behandeling wordt volledig vergoed tegen het gecontracteerde tarief. FIT psychologie heeft in 2023 contracten afgesloten met Zorg en Zekerheid, ASR en Ditzo.

De tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteiten (NZA) worden in rekening gebracht indien er geen contract is afgesloten. De factuur wordt naar de cliënt gestuurd en kan zelf worden ingediend. In geval van een zogeheten naturapolis wordt meestal niet 100 procent vergoed. In geval van een restitutiepolis wordt 100 procent vergoed. Let echter wel op de ‘kleine lettertjes’ in de polisvoorwaarden. Sommige verzekeraars maken uitzonderingen voor wijkverpleging en psychologische zorg (dan wordt niet 100 procent vergoed). Verder wordt soms vooraf toestemming vereist door de zorgverzekeraar; inhoudelijke informatie zoals diagnose en verwijsbrief moeten dan ingestuurd worden. In dit overzicht kun je goed zien welke verzekeraars en polissen welk percentage vergoeden: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Houdt altijd rekening met een wettelijk eigen risico (EUR385) dat de verzekeraar in rekening zal brengen.

Verwacht je in 2023 psychologische behandeling nodig te hebben? Maak eventueel van de mogelijkheid gebruik om in de maand december over te stappen van polis of verzekeraar als je denkt dat dit gunstig kan zijn. Op de sites van de verzekeraars kun je vinden welke vergoedingen gelden bij psychologische zorg.

Webproof Webdesign Wordpress