Nieuws

E-health

Per juni 2020 breidt FIT psychologie het behandelaanbod uit met e-health.
Volledig online en op afstand doorlopen van behandeling van lichte tot matige klachten. Met Michelle Ernst als behandelaar op de achtergrond en de mogelijkheden van chatten en beeldbellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van veilige platforms en programma’s van Embloom en Therapieland volgens bewezen effectieve methodes (cognitieve gedragstherapie, act, mindfulness). Tevens bestaan er mogelijkheden tot blended behandeling: een combinatie van gesprekken met e-health.


De start bestaat altijd uit een persoonlijk (beeldbel)gesprek waarin een indicatie wordt gesteld. Vervolgens werk je aan gestelde doelen op door jou gewenste tijden. Ervaar je lichte tot matige klachten van depressie, slaapproblemen, angst of paniek, zinloosheid, zelfbeeldproblemen, sociale angst, piekeren, somatoforme klachten? Informeer naar de mogelijkheden van digitale therapie bij FIT psychologie of overleg met je huisarts/poh ggz.
De behandeling valt onder vergoede zorg mits er een verwijsbrief is naar Basis Ggz. Er is geen tot weinig wachttijd.
Al meer weten? Kijk voor een indruk van het overzicht aan Therapieland behandelingen op https://therapieland.nl/programmas.

Coronamaatregelen op de praktijk – update per 25 september 2021

Therapie kan plaatsvinden bij ons op de praktijk. Bij je bezoek aan de praktijk vragen we jouw dringende aandacht voor de onderstaande maatregelen.

Beantwoord je 1 of meer van de onderstaande vragen met JA, dan kan de afspraak niet op de praktijk plaats vinden. We zullen de afspraak omzetten in een telefonisch (beeldbel)consult. Ook wij blijven thuis indien nodig.

Gezondheidschecklist:

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk-en of smaakverlies, en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  6. Ben je in quarantaine omdat je korter dan 10 dagen geleden uit een land of regio met code oranje of rood bent teruggekomen?

De behandelingen vinden in principe plaats op de praktijk. Indien face-to-face contact onverhoopt niet mogelijk is t.g.v. de coronamaatregelen zullen afspraken niet zondermeer afgezegd (kunnen) worden. Afspraken zullen omgezet worden in (beeld)bel afspraken, tenzij de gezondheid dit niet toelaat uiteraard. We willen hiermee voorkomen dat therapie vertraging oploopt en dat wachttijden verder oplopen.

Bij je bezoek aan de praktijk hanteren we de volgende (hygiëne)maatregelen:

-Volg de instructies op zoals aangegeven in het pand en van alle medewerkers.

-Uit voorzorg bewaren we voldoende afstand en begroeten we jou met een glimlach.

-Desinfecteer of was de handen bij binnenkomst.

-Hoesten of niezen in de elleboog.

-Neem je eigen drinken mee. Wij bieden momenteel geen drinken aan.

-Tussen afspraken door maken de behandelaren contactpunten schoon.

Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Beeldbellen en e-health

Per heden is het mogelijk om veilig te beeldbellen met je behandelaar. Daarvoor nodig zijn een laptop of pc met camera én microfoon, een internetverbinding en een browser van Edge, Chrome of Opera. Cliënten worden hierover geinformeerd. Verder beschikt FIT psychologie over uitgebreide e-health modules waarmee we in principe behandelingen volledig digitaal kunnen aanbieden. Zo kan je behandeling zoveel mogelijk doorgaan in deze onzekere tijd. Zelfs emdr kan doorgaan middels beeldbellen!

Corona virus: behandelingen gaan door

Update 15-5-2020. Eerder berichtten we je al, dat FIT psychologie de richtlijnen van het RIVM volgt als het gaat om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Per 16 maart vinden alle gesprekken telefonisch plaats. Dit geldt in ieder geval tot en met 22 mei a.s. Nadien starten we in aangepaste vorm beperkt weer face-to-face gesprekken op. Clienten worden daarover benaderd. Nieuw aanmelden kan zoals gewoonlijk via het contactformulier, mail of telefonisch. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

We hopen op je begrip.

Hartelijke groet,

Michelle en Robert Ernst

Corona virus

Hoe gaan we bij FIT psychologie om met het Corona virus? Update: 12-3-2020.

FIT psychologie en diens behandelaren volgen de richtlijnen van het RIVM. De berichtgeving hieromtrent houden we nauwlettend in de gaten en we passen ons beleid aan indien nodig. Belangrijk zijn op dit moment o.a. de volgende zaken:

-regelmatig de handen wassen

-hoesten en niezen in de elleboog

-gebruik van papieren zakdoekjes

-geen handen schudden

-blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of verhoging, verkoudheidsklachten of verhoging, wanneer je contact hebt gehad met een patient met het Coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patienten zijn met het virus.

We willen je dringend verzoeken bovenstaande zaken in acht te nemen. Neem contact op met je behandelaar als je denkt niet te kunnen komen op je afspraak. Dus ook bij lichte klachten. Ook als je twijfelt of je kan óf wil komen. De afspraak kan dan omgezet worden in een telefonisch consult zonder kosten van no-show. Indien je behandelaar thuis moet blijven zal deze contact met je opnemen. Zo nemen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. We vragen om je begrip.