Nieuws

E-health

Per juni 2020 breidt FIT psychologie het behandelaanbod uit met e-health.
Volledig online en op afstand doorlopen van behandeling van lichte tot matige klachten. Met Michelle Ernst als behandelaar op de achtergrond en de mogelijkheden van chatten en beeldbellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van veilige platforms en programma’s van Embloom en Therapieland volgens bewezen effectieve methodes (cognitieve gedragstherapie, act, mindfulness). Tevens bestaan er mogelijkheden tot blended behandeling: een combinatie van gesprekken met e-health.


De start bestaat altijd uit een persoonlijk (beeldbel)gesprek waarin een indicatie wordt gesteld. Vervolgens werk je aan gestelde doelen op door jou gewenste tijden. Ervaar je lichte tot matige klachten van depressie, slaapproblemen, angst of paniek, zinloosheid, zelfbeeldproblemen, sociale angst, piekeren, somatoforme klachten? Informeer naar de mogelijkheden van digitale therapie bij FIT psychologie of overleg met je huisarts/poh ggz.
De behandeling valt onder vergoede zorg mits er een verwijsbrief is naar Basis Ggz. Er is geen tot weinig wachttijd.
Al meer weten? Kijk voor een indruk van het overzicht aan Therapieland behandelingen op https://therapieland.nl/programmas.

Coronamaatregelen op de praktijk – update per 17 februari 2022

Therapie kan plaatsvinden bij ons op de praktijk. Bij je bezoek aan de praktijk vragen we jouw dringende aandacht voor de onderstaande maatregelen.

Beantwoord je 1 of meer van de onderstaande vragen met JA, dan kan de afspraak niet op de praktijk plaats vinden. We zullen de afspraak omzetten in een telefonisch (beeldbel)consult. Ook wij blijven thuis indien nodig.

Gezondheidschecklist:

  1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk-en of smaakverlies, en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  6. Ben je in quarantaine omdat je korter dan 10 dagen geleden uit een land of regio met code oranje of rood bent teruggekomen?

De behandelingen vinden in principe plaats op de praktijk. Indien face-to-face contact onverhoopt niet mogelijk is t.g.v. de coronamaatregelen zullen afspraken niet zondermeer afgezegd (kunnen) worden. Afspraken zullen omgezet worden in (beeld)bel afspraken, tenzij de gezondheid dit niet toelaat uiteraard. We willen hiermee voorkomen dat therapie vertraging oploopt en dat wachttijden verder oplopen.

Bij je bezoek aan de praktijk hanteren we de volgende (hygiëne)maatregelen:

-Volg de instructies op zoals aangegeven in het pand en van alle medewerkers.

-Desinfecteer of was de handen bij binnenkomst.

-Hoesten of niezen in de elleboog.

-We houden 1,5 meter afstand.

-Tussen afspraken door maken de behandelaren contactpunten schoon en er wordt zoveel mogelijk geventileerd.

Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Beeldbellen en e-health

Per heden is het mogelijk om veilig te beeldbellen met je behandelaar. Daarvoor nodig zijn een laptop of pc met camera én microfoon, een internetverbinding en een browser van Edge, Chrome of Opera. Cliënten worden hierover geinformeerd. Verder beschikt FIT psychologie over uitgebreide e-health modules waarmee we in principe behandelingen volledig digitaal kunnen aanbieden. Zo kan je behandeling zoveel mogelijk doorgaan in deze onzekere tijd. Zelfs emdr kan doorgaan middels beeldbellen!

Corona virus: behandelingen gaan door

Update 15-5-2020. Eerder berichtten we je al, dat FIT psychologie de richtlijnen van het RIVM volgt als het gaat om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Per 16 maart vinden alle gesprekken telefonisch plaats. Dit geldt in ieder geval tot en met 22 mei a.s. Nadien starten we in aangepaste vorm beperkt weer face-to-face gesprekken op. Clienten worden daarover benaderd. Nieuw aanmelden kan zoals gewoonlijk via het contactformulier, mail of telefonisch. Neem gerust contact op als je vragen hebt.

We hopen op je begrip.

Hartelijke groet,

Michelle en Robert Ernst

Corona virus

Hoe gaan we bij FIT psychologie om met het Corona virus? Update: 12-3-2020.

FIT psychologie en diens behandelaren volgen de richtlijnen van het RIVM. De berichtgeving hieromtrent houden we nauwlettend in de gaten en we passen ons beleid aan indien nodig. Belangrijk zijn op dit moment o.a. de volgende zaken:

-regelmatig de handen wassen

-hoesten en niezen in de elleboog

-gebruik van papieren zakdoekjes

-geen handen schudden

-blijf thuis bij verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of verhoging, verkoudheidsklachten of verhoging, wanneer je contact hebt gehad met een patient met het Coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patienten zijn met het virus.

We willen je dringend verzoeken bovenstaande zaken in acht te nemen. Neem contact op met je behandelaar als je denkt niet te kunnen komen op je afspraak. Dus ook bij lichte klachten. Ook als je twijfelt of je kan óf wil komen. De afspraak kan dan omgezet worden in een telefonisch consult zonder kosten van no-show. Indien je behandelaar thuis moet blijven zal deze contact met je opnemen. Zo nemen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. We vragen om je begrip.

psycholoog Alphen aan den Rijn Basis GGZ

Uitbreiding met GZ-psycholoog

Leuk nieuws: FIT psychologie breidt uit met een GZ-psycholoog! Robert heeft ruime ervaring met o.a. depressie, angst, adhd en meer. Hij stelt zichzelf vast kort voor:
Met plezier kondig ik aan dat ik Michelle kom versterken bij FIT Psychologie! Vanaf februari 2018 zul je mij voornamelijk op de maandagen treffen in Alphen aan den Rijn. Ik kijk er naar uit om goede, laagdrempelige zorg te bieden voor iedereen. Meer over mij volgt binnenkort op de website. Fijne feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

Hoe zit het met… EMDR

Steeds meer mensen raken bekend met de therapievorm EMDR. Onlangs werd bekend, dat zorgverzekeraars EMDR therapie niet alleen meer bij posttraumatische stress stoornis vergoeden, maar ook bij andersoortige problematiek. Dat is goed nieuws, want EMDR is een zeer effectieve methode bij de aanpak van niet alleen trauma’s, maar ook paniek en angst, dwang en zelfs een negatief zelfbeeld.

EMD..watte?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Dat is een mond vol, dus afgekort EMDR. Oorspronkelijk een vorm van therapie, die (bij toeval) ontdekt en doorontwikkeld is. In eerste instantie om trauma’s te verwerken. Het is een vorm van therapie, waarbij met behulp van oogbewegingen, het werkgeheugen en afleiding een ingrijpende herinnering neutraler kan worden. Daarnaast worden helpende en realistische gedachten gekoppeld aan deze herinnering. Dit alles bij elkaar stelt je in staat om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Of het nu om een oorlogstrauma, beet van een hond, pestervaring gaat, etc. etc.

Oogbewegingen?

De therapeut leidt de client af van de beladen herinnering, door zijn/haar vingers voor diens gezicht heen en weer te bewegen. Het werkgeheugen koppelt dan deze neutrale beweging als het ware aan de beladen herinnering; waardoor deze o.a. de lading verliest. De oogbewegingen blijken hierbij een cruciale rol te spelen. Weten hoe dit precies zit? www.emdr.nl legt het tot in detail uit.

Posttraumatische stress stoornis?

Zo wordt een groep specifieke symptomen genoemd, die mensen na één of herhaalde ingrijpende gebeurtenis(sen) kunnen ervaren. Denk dan aan het hebben van nachtmerries en herbelevingen, prikkelbaarheid, vermijdingsgedrag, slaapproblemen, etc. etc. Deze stoornis speelt echter lang niet altijd, maar toch kan je flink last hebben van negatieve ervaringen. Omdat je bijvoorbeeld nog altijd niet durft auto te rijden op de snelweg, omdat je daar ooit erg bent geschrokken van een overstekende hond en je paniekaanvallen hebt ontwikkeld. Of omdat je ontelbare keren bent buitengesloten op school en je op volwassen leeftijd nog altijd sociale situaties vermijdt uit angst afgewezen te worden. Of omdat je al maanden wakker schrikt middenin de nacht door verstorende nachtmerries over een collega die een bedrijfsongeluk kreeg. EMDR kan uitkomst bieden op een efficiënte manier; en dus eventueel ook onder vergoeding. EMDR is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen van elke leeftijd.

Mogelijkheden

Het is niet nodig om rond te blijven lopen met onverwerkte negatieve herinneringen op het moment dat je daar last van hebt. Heb je het idee dat dit bij jou speelt? Neem dan eens een kijkje op www.emdr.nl. Neem contact op met je huisarts, en met FIT psychologie. En kom weer in je kracht!

 

FIT psychologie psycholoog coaching Alphen aan den Rijn en Leiden Supervisie Piog

‘ADHD is hersenziekte’

Op 16 februari is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat er verschillen zijn in de hersenen van mensen met en zonder ADHD. Opnieuw een aanwijzing dat ADHD geen verzonnen ziekte is, maar een medische ziekte. Lees meer via Trouw.